Spanje in de zestiende eeuw. Land van contrasten

Vakbeschrijving Spanje in de zestiende eeuw. Land van contrasten
Collegejaar: 2008-2009
Studiegidsnummer: GB2WAGF
Docent(en):
 • Dr. R.P. Fagel
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 10.0
Niveau: 300
Periode: Semester 2, Blok III, IV
 • Geen Keuzevak
 • Geen Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Het Spanje van de zestiende eeuw werd gekenmerkt door de nodige paradoxen. Zo was het wellicht het machtigste land van Europa, maar tegelijkertijd was het voor een groot gedeelte ook een erg arm land. Zo was het de basis van een immens wereldrijk, maar evenzeer was het eigenlijke Spanje een intern verdeelde staat. Spanje was een land van brute veroveraars en harde militairen, maar ook van subtiele geleerden en stijlvolle kunstenaars. De Spaanse cultuur beïnvloedde de ontwikkelingen in de rest van Europa, terwijl het misschien zelf buiten die Europese ontwikkelingen stond. Het land streefde fanatiek naar een culturele en religieuze eenheid, terwijl het juist van oudsher het toonbeeld was van culturele en religieuze diversiteit.

Rooster

Semester II, zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. NB verplichte aanwezigheid zie studiereglement Instituut voor Geschiedenis, art 2).

Leerdoelen

Inzicht in de geschiedenis van Spanje in de vroegmoderne tijd; kennis van Europa in de vroegmoderne tijd en van de daarbij behorende theoretische inzichten en praktische historische vaardigheden; het doen van zelfstandig literatuuronderzoek in de moderne talen; het werken met (vertaalde) bronnen, het oefenen in het mondeling presenteren en in het schrijven van een werkstuk.

Literatuur

 • J. H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716 (Harmondsworth 2002). Penguin, ISBN 0-1410-0703-6;
 • Jon Cowans, Early modern Spain. A documentary History (University of Pennsylvania Press 2003). ISBN 0-8122-1845-0
 • Verdere literatuur op college.

Toetsing

Werkstuk en mondelinge presentatie. Het werkstuk is grotendeels bepalend voor het eindcijfer.

Informatie

Bij de docent: r.p.fagel@hum.leidenuniv.nl.

Blackboard/webpagina

Ja.

Aanmeldingen Cursussen, Werkgroepen en Tentamens

Aanmelden via U-TWIST, zie aanmeldingsprocedure.

Talen