Klassieke Perzische hofpoëzie

Vakbeschrijving Klassieke Perzische hofpoëzie
Collegejaar: 2008-2009
Studiegidsnummer: NPLK20
Docent(en):
 • Dr. A.A, seyed-Gohrab
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 5.0
Niveau: 200
Periode: Semester 1
 • Wel Keuzevak
 • Geen Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Dit college vormt een inleiding in het Lezen en analyseren van klassiek Perzische poëzie. Een groot deel van het college zal gewijd zijn aan de hofdichtkunst; Perzische of Perzisch-georiënteerde vorstenhoven hebben een belangrijke rol gespeeld bij de opkomst van het Perzisch als literaire taal. Deze cursus sluit nauw aan Inleiding literatuur Midden-Oosten (NPLK30), Cultuurhistorische teksten (NPLK21), Historische teksten (NPLK24) en Klassieke epische literatuur: Shahnama (NPLK23).

Rooster

rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsverplichting. Hiervoor geldt de algemene richtlijn dat een student niet meer dan twee maal (met goede reden – ter beoordeling van de docent) mag verzuimen. Voor de gemiste colleges moeten vervangende opdrachten worden gemaakt.

A la Carte- en Contractonderwijs

Mits Lezen en analyseren Perzische teksten (NPTV13) afgerond is.

Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier meer informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Leerdoelen

De student maakt via de poëzie van verschillende dichters kennis met vormkenmerken, inhoud, genres en historische context en stijlperiodes van de klassieke Perzische poëzie. De student leert om de Perzische gedichten te analyseren en geannoteerd te vertalen.

Literatuur

 • J.S. Meisami, Medieval Persian Court Poetry, Princeton 1987.
 • J.T.P. de Bruijn, Een Karavaan uit Perzië. Klassieke Perzische poëzie, Amsterdam: Bulaaq, 2002.
 • A.A. Seyed-Gohrab, Courtly Riddles: Enigmatic Embellishments in Early Persian Poetry, Amsterdam, Rozenberg Publishers / West Lafayette, Indiana, Purdue University press, 2008.
 • Studies on the Poetry of Anvari, ed. Daniela Meneghini, Venetië, Cafoscarina, 2006
 • F. J. Steingass, A Comprehensive Persian English Dictionary, London: 1892 (vele herdrukken; meest recente Manohar, India: 1992)
 • Opgegeven hoofdstukken of passages uit de belangrijkste naslagwerken.

Toetsing

Het eindcijfer wordt als volgt bepaald: participatie (20%) en een geannoteerde vertaling van een aantal gedichten uit de onderhavige periode (80%).

Informatie

Bij de docent dr. A.A. Seyed-Gohrab

Blackboard/webpagina

Blackboard

Overzicht

 • Week 1-3: Dichtkunst en dichterschap; overzicht van genres en poëtische vormen in de klassieke Perzische poëzie: Roedaki, Kisa’i.
 • Week 4-6: Het genre elegie: het lofdicht van Farrukhi uit Sistan op Sultan Mahmud uit Ghazna.
 • Week 7-9: Het genre Wijnpoëzie: verschillende gedichten uit de diwan van de hofdichter Manuchehri: gedichten nummer 13, 31, mosammat 86.
 • Week 10-11: Het genre vasf (beschrijving), en raadselpoëzie (Onsori: het gedicht 51; Mokhtari: Honar-nama).
 • Week 12-13: Religieuze poëzie: Sana’i, Naser-e Khosrow.

Opmerkingen

Aanmelden via U-twist.

Toelatingseisen

Lezen en analyseren Perzische teksten (NPTV13)

Talen