Wetenschap en religie: historische en conceptuele aspecten

Vakbeschrijving Wetenschap en religie: historische en conceptuele aspecten
Collegejaar: 2008-2009
Studiegidsnummer: B2L323
Docent(en):
  • Prof. dr. G. Glas
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5.0
Niveau: 300
Periode: Semester 2
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Wel Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

We bespreken Ian Barbour’s Religion and Science, een klassieke tekst die de belangrijkste posities in het debat over religie en wetenschap buitengewoon overzichtelijk samenvat en becommentarieert. Dat gebeurt in twaalf hoofdstukken; elk college bespreken we een hoofdstuk. Achtereenvolgens gaan we in op de opkomst van de natuurwetenschappen, inclusief het Darwinianisme; de eerste confrontaties tussen deze wetenschappen en het (christelijk) geloof; modellen om de verhouding tussen wetenschap en religie te begrijpen; de rol van paradigmata; de metafysische en religieuze implicaties van theorie?zoals de quantum theorie en relativiteitstheorie, complexiteitstheorie? big bang kosmologie en evolutietheorie; en filosofische en theologische reflecties op en interpretaties van al deze ontwikkelingen. De docent zal daarbij ook systematisch-wijsgerig inzicht uit de traditie van de reformatorische wijsbegeerte (ontbrekend in het boek van Barbour) betrekken.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Literatuur

Ian G. Barbour, Religion and Science. Historical and Conceptual Issues (revised and expanded edition of Religion in an Age of Science). New York: HarperCollins Publishers, 1997.

Toegangseisen

Geen

Rooster

zie Rooster BA2-programma 2008-2009
zie Rooster Deeltijdprogramma BA2 deel A 2008-2009
zie Cursussen bijzondere leerstoelen 2008-2009

Aanmelden

Inschrijving via U-twist, zie aanmeldingsprocedure.

Informatie

prof.dr. G. Glas ( glasg@xs4all.nl)

Opmerkingen

Uitbreiding van het aantal studiepunten door bestudering van extra literatuur en/of het schrijven van een paper is mogelijk.
BA-studenten Wijsbegeerte kunnen deze cursus opnemen als wijsgerig keuzevak in het B2-programma.

Talen