Topics in tweedetaalverwerving

Vakbeschrijving Topics in tweedetaalverwerving
Collegejaar: 2010-2011
Studiegidsnummer: 581000123Y
Docent(en):
  • Dr. J. Caspers
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 300
Periode: Semester 2, Blok III, IV
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Inleiding in de moderne taalkunde (DSLIN2) of een ander vergelijkbaar inleidend college taalkunde en/of de Inleiding Tweedetaalverwerving (DSMTTV).

Beschrijving

In dit college verwerven de studenten zich aan de hand van publicaties een overzicht van het tweedetaalverwervingsonderzoek, en verdiepen zij zich in twee deelaspecten van T2-verwerving, de invloed van de moedertaal en de invloed van expliciet (grammatica)onderwijs op het T2-verwervingsproces.

Leerdoelen

Het leren kennen van de belangrijkste uitgangspunten en methoden van (experimenteel) taalkundig onderzoek naar tweedetaalverwerving, en in deze benaderingen de sterke en zwakke punten onderkennen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • referaat, mondelinge presentatie (25%)
  • schriftelijk tentamen met essayvragen (75%)

Blackboard

Wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, vragen, aanvullend materiaal, powerpointpresentaties, etc. Tevens worden de wekelijkse opdrachten via Blackboard ingenomen.

Literatuur

Wordt op het eerste college bekendgemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Docente: J. Caspers

Talen