Godsdienstsociologie

Vakbeschrijving Godsdienstsociologie
Collegejaar: 2010-2011
Studiegidsnummer: 59620224Y
Docent(en):
  • Prof.dr. M.B. ter Borg
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 300
Periode: Semester 2, Blok III, IV
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Het propedeusetentamen ‘Inleiding tot de sociale wetenschappen’ moet behaald zijn.

Beschrijving

In het college wordt een breed overzicht gegeven van de belangrijkste thema’s van de theoretische en empirische godsdienstsociologie

Leerdoelen

Men leert over religie en levensbeschouwing te denken in sociologische vanuit een sociologische visie.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Blackboard

Het college wordt ondersteund door Blackboard. Hierop verschijnen de documenten die in het college gebruikt zijn alsmede een samenvatting van het college.

Literatuur

  • I. Furseth and P. Repsted, An Introduction to the Sociology of Religion, Classical and Contemporary Perspectives, Aldershot, Ashgate. ISBN 0-7546-5658-6

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Prof.dr. M.B. ter Borg

Talen