Hettitisch I

Vakbeschrijving Hettitisch I
Collegejaar: 2010-2011
Studiegidsnummer: 5522V2004Y
Docent(en):
  • Dr. A. Kloekhorst
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 300
Periode: Semester 1, Blok I, II
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Beschrijving

Kennismaking met de grammatica van het Hettitisch en lectuur van teksten. Beginselen van de historische grammatica van het Hettitisch in vergelijking met de overige Anatolische talen en het Proto-Indo-Europees.

Leerdoelen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Schriftelijke tentamen

Blackboard

Literatuur

Syllabus

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent: a.kloekhorst@let.leidenuniv.nl

Talen