Wijsgerige antropologie IV

Vakbeschrijving Wijsgerige antropologie IV
Collegejaar: 2010-2011
Studiegidsnummer: 5014KA2W
Docent(en):
  • Dr. Th.C.W. Oudemans
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 10
Niveau: 500
Periode: Semester 2, Blok III, IV
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Wel Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Wijsgerige antropologie I (BA1) of vergelijkbare voorkennis. Wijsgerige antropologie II is niet verplicht maar wordt wel aangeraden.

Beschrijving

Satz vom Grund deel II. In deze collegereeks zal verder worden gegaan met de Satz vom Grund van Heidegger. Om goed deel te kunnen nemen aan het college wordt aangeraden de protocollen van de collegereeks Wijsgerige antropologie III (semester 1) te bestuderen. De protocollen van vorig semester kunt u terugvinden op www.filosofie.info/protocollen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Timetables Master’s Programmes 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

Take home tentamen via Blackboard (binnen 12 uur in te leveren)..

Blackboard

Via Blackboard worden protocollen en ander studiemateriaal ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • Heidegger, Der Satz vom Grund.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Studenten dienen zich daarnaast ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com, waarna zij de uitnodiging ontvangen voor www.filosofie.info/protocollen.

Contact

Dr. Th.C.W. Oudemans: woudemans@gmail.com

Opmerkingen

Specialisatie: Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture

Talen