De revolutie in de kunst

Vakbeschrijving De revolutie in de kunst
Collegejaar: 2010-2011
Studiegidsnummer: 5014KA3W
Docent(en):
 • Dr. G.T.M. Visser
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 10
Niveau: 500
Periode: Semester 1, Blok I, II
 • Wel Keuzevak
 • Geen Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Ingeschreven in MA Wijsbegeerte of Kunstgeschiedenis. Andere belangstellenden dienen contact op te nemen met de docent.

Beschrijving

In dit college zal de revolutie in de beeldende kunst, zoals die zich voltrekt vanaf het einde van de negentiende eeuw, worden bestudeerd aan de hand van het werk van de Franse schilders Monet en Cézanne, Braque en Bazaine. Twee hypotheses vormen de leidraad. De eerste is dat deze revolutie stilistisch neerkomt op een overgang van gesloten naar open vormen. In dit kader zal ook de herkomst en geschiedenis van de overgeleverde begrippen van vorm en stijl worden nagegaan. Tweede hypothese is dat het werk van deze kunstenaars de beschouwer inoefent in een grondhouding van gelatenheid.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Timetables Master’s Programmes 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

 • opdrachten
 • presentatie
 • schriftelijk deeltentamen
 • eindpaper

Blackboard

Literatuur

 • Gerard Visser, De druk van de beleving. Filosofie en kunst in een domein van overgang en ondergang. Nijmegen (SUN) 1998.
 • Reader met teksten

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Contact

Dr. G.T.M. Visser: g.t.m.visser@phil.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Specialisatie MA WBW: Filosofie van de kunstgeschiedenis
Specialisatie MA Wijsbegeerte: Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture

Talen