Analytical Methodologies and Tools

Vakbeschrijving Analytical Methodologies and Tools
Collegejaar: 2010-2011
Studiegidsnummer: IE4130
Docent(en):
  • Drs. ing. R. Kleijn
Voertaal: Engels
Blackboard: Onbekend
EC: 6
Niveau: 500
Periode: Semester 1
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Course description

Talen