Inleiding Russische politiek en economie

Vakbeschrijving Inleiding Russische politiek en economie
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: 5821VPEH
Docent(en):
  • Dr. J. de Kort en Prof. Dr. A.G.M. Gerrits
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 100
Periode: Semester 2, Blok III, IV
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Beschrijving

Geen twee landen op de wereld zijn gelijk. Elk land heeft zijn eigen geschiedenis en cultuur. De een verdient het inkomen in de handel, de ander in de industrie. Er zijn federaties en eenheidsstaten, dictaturen en democratieën. In dit college beschrijven we Rusland en leggen daarmee de basis voor het vervolg van Russische studies waar vanuit disciplinaire invalshoeken Rusland bestudeerd wordt.

Leerdoelen

De student kennis laten maken met enkele basisbegrippen waarmee de disciplinevakken in de Ruslandkunde het studie-object analyseren, alsmede een ‘helicopter view’ te bieden van de maatschappelijke ontwikkelingen in Rusland.

Rooster

Voor data, tijden en zalen: controleer altijd het rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard/webpagina

Ja

Literatuur

  • Steven Rosefielde, Stefan Hendlund Russia since 1980 , Cambridge University Press, 2009.
  • Bressler, Michael L. (ed.), Understanding Contemporary Russia, Lynne Rienner Publishers, 2009.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Bij de studiecoördinator mw. drs. T. Bouma

Talen