BA eindwerkstuk Godsdienstwetenschappen

Vakbeschrijving BA eindwerkstuk Godsdienstwetenschappen
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer:
Docent(en):
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 10
Niveau: 400
Periode: Semester 1 & 2, Blok I, II, III, IV
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Als afsluiting van de opleiding schrijft de student een bachelorscriptie. De scriptie wordt geschreven onder begeleiding van een docent en gaat over een door de student zelf te bepalen onderwerp, in overleg met de begeleider. De scriptie heeft een omvang van circa 10.000 woorden.

Let op: studenten wordt aangeraden al in het eerste semester van het derde jaar met de bachelorscriptie te beginnen.

Informatie

  • Bij het studieco├Ârdinaat (eerste verdieping van het instituutsgebouw, Mattias de Vrieshof 1) kan een scriptiehandleiding worden opgehaald.
  • De formele eisen van de bachelorscriptie staan in het scriptieregelement.

Talen