Historiografie en Geschiedfilosofie

Vakbeschrijving Historiografie en Geschiedfilosofie
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: 5772B1004
Docent(en):
  • Prof. dr. W. Otterspeer; dr. H.J. Paul
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 2, Blok III, IV
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Dit vak is een vervolg op de propedeusecursus Inleiding Historische Wetenschappen. Het behandelt capita selecta uit de geschiedenis (Otterspeer) en theorie (Paul) van het vak geschiedenis. Aan de hand van case studies zal inzicht worden geboden in belangrijke historiografische stromingen en kernproblemen uit de geschiedtheorie.

Leerdoelen

Kennis opdoen van de geschiedenis van de geschiedwetenschap; inzicht verwerven in belangrijke historiografische stromingen en geschiedtheoretische problemen; vaardig worden in het relatief zelfstandig verwerken van handboekliteratuur.

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Hoorcollege met zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Schriftelijk tentamen met essayvragen.

Blackboard

Powerpoint-presentaties gebruikt tijdens de hoorcolleges worden op Blackboard aangeboden.

Literatuur

Reader (aan te schaffen bij het Studiepunt Geesteswetenschappen, vóór aanvang van het eerste college).

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

A la carte onderwijs.
Contractonderwijs.

Contact

E-mail: Prof. dr. W. Otterspeer. dr. H.J. Paul

Opmerkingen

Geen.

Talen