Werkcollege vergelijkende godsdienstwetenschap

Vakbeschrijving Werkcollege vergelijkende godsdienstwetenschap
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: 50712170
Docent(en):
 • Prof. dr. A.F. de Jong
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 5.0
Niveau: 200
Periode: Semester 2, Blok III, IV
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Inleiding Godsdienstwetenschap moet zijn gevolgd.

Beschrijving

In dit college wordt eerder opgedane kennis van methode en theorie in de (vergelijkende) godsdienstwetenschap verbreed en verdiept door de aandacht te richten op een prominent deelgebied van de vergelijkende godsdienstwetenschap, namelijk de studie van ritueel handelen. Dit gebeurt ten eerste door het gezamenlijk bestuderen van het boek Ritual: Perspectives and Dimensions van Catherine Bell en vervolgens door het bespreken van papers van de studenten waarin een ritueel wordt gepresenteerd en geanalyseerd

Leerdoelen

Na afronding van dit college hebben studenten ervaring opgedaan met het schrijven en presenteren van een zelfstandig uitgevoerd klein onderzoek op het gebied van de studie van ritueel. Zij hebben geleerd dat er vele ingangen zijn in het onderzoek naar ritueel handelen en dat het voor de vergelijkende godsdienstwetenschap van belang is het materiaal zo te bewerken dat het gegevens oplevert die bruikbaar zijn voor theoretische en vergelijkende vragen.

Rooster

Zie Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

Werkcollege met referaten, co-referaten en werkstukken. Studenten krijgen een aantal taken in dit college: ze moeten een paper schrijven en presenteren (met een daarbij behorende hand-out) en een keer optreden als co-referent. Na afloop van hun presentatie krijgen studenten de gelegenheid hun paper te herschrijven in het licht van de discussie en met gerichte sturing van de docent.

Toetsing

 • Schriftelijke toets over het boek van C. Bell (20%)
 • Referaat (20%)
 • Schriftelijk werkstuk (60%)

Voor eerstejaars studenten Wereldgodsdiensten geldt: om dit college te kunnen afronden is deelname aan de workshops Presenteren en communiceren op maandag 19 maart èn 22 maart en de workshop Verleid(t) door Grammatica op maandag 19 maart verplicht.

Blackboard

Dit college wordt ondersteund door Blackboard, dat voornamelijk fungeert als informatiebron, archief voor de gepresenteerde papers en communicatiemedium.

Literatuur

Catherine Bell, Ritual. Perspectives and Dimensions, New York 1997. Uit dit boek wordtl het tweede gedeelte gezamenlijk bestudeerd (pp. 91-267). Dit boek moet worden aangeschaft. De overige literatuur is afhankelijk van het gekozen ritueel en wordt tijdens het college vastgesteld.

Aanmelden

De studenten moeten zich aanmelden door zich in the schrijven in de Blackboardmodule. Ook is aanmelding in Usis& verplicht.

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Prof. dr. A.F. de Jong.

Talen