Kerncurriculum: World Art Studies

Vakbeschrijving Kerncurriculum: World Art Studies
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: 5000VWAS
Docent(en):
  • Prof. dr. K. Zijlmans, Prof. Dr. W. van Damme
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 5.0
Niveau: 100
Periode: Semester 1 / 2, Blok I, II, III, IV
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Wel Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Kunst is een wereldwijd verschijnsel met een diep verleden. De eerste artistieke uitingen treffen we reeds 100.000 jaar geleden aan; alle hedendaagse culturen beoefenen visuele kunst in de een of andere vorm. Hoe dienen we dit verschijnsel te bestuderen? Dit is de centrale vraag van het nieuwe studieveld World Art Studies, waarop deze collegereeks een inleiding biedt. De nadruk ligt niet op een overzicht van de kunst van de wereld, maar op de verschillende benaderingen in de studie van kunst als een mondiaal fenomeen. Daarenboven worden enkele belangrijke onderzoeksthema’s binnen word art studies toegelicht, met name de oorsprong van kunst, interculturele vergelijking van kunst in haart context en interculturalisatie ofwel de artistieke kruisbestuivingen tussen culturen.

Naast de collegestof, lezen de studenten zelfstandig enkele teksten over kunst als een wereldwijd verschijnsel.

Leerdoelen

De student leert een bewustzijn ontwikkelen van visuele kunst als een panmenselijk verschijnsel in ruimte en tijd, verwerft een oriënterend inzicht in de multidisciplinaire benadering van kunst, en maakt kennis met intercultureel-vergelijkende perspectieven en de studie van artistieke uitwisselingsprocessen wereldwijd.

Rooster

Conceptrooster: maandag 17.00 – 19.00 uur. Maar let op: voor het definitieve rooster zie: Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege, zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

Schriftelijk tentamen en toets halverwege de cursus.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

  • K. Zijlmans, en W. van Damme (eds.). World Art Studies: Exploring Concepts and Approaches. Amsterdam: Valiz, 2008.
  • Spivey, N. How Art Made the World. London: BBC Books, 2004 (ook in Nederlandse vertaling verschenen).

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld)

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contact

Email: Prof.dr. W. van Damme (coördinator).

Talen