Oude Geschiedenis van India: het Sivaïsme

Vakbeschrijving Oude Geschiedenis van India: het Sivaïsme
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: 5672VGS3
Docent(en):
  • Prof.dr. P. Bisschop
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 300
Periode:
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Hindoeïsme: Inleiding

Beschrijving

Het Sivaïsme is een van de belangrijkste religieuze tradities van het Hindoeïsme. Dit college behandelt de ontwikkeling van het Sivaïsme gedurende de antieke en vroeg-middeleeuwse periode aan de hand van recente vakliteratuur. Aan bod komen ondermeer de Sivaïtische mythologie in de Sanskrit epen en Puranas, de formatie en verspreiding van sekten en bewegingen zoals de Pasupatas en het Saiva Siddhanta, de ontwikkeling van tantrische tradities, en de heilige topografie van het Sivaïsme.

Leerdoelen

  • Inzicht in de historische ontwikkeling van het Sivaïsme.
  • Kennis van de diverse Sivaïtische tradities en geschriften.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Syllabus

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. Peter Bisschop

Talen