Filosofie en literatuur II: Existentialisme

Vakbeschrijving Filosofie en literatuur II: Existentialisme
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: 5014KA8W
Docent(en):
 • Prof.dr. E.H.L. Brugmans
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 10
Niveau: 500
Periode: Semester 1, Blok I, II
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Geen bijzondere eisen

Beschrijving

Het (Franse) existentialisme is een van de invloedrijkste filosofieën uit de twintigste eeuw. De existentialisten denken en schrijven over fundamentele levensvragen, zoals vrijheid en verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en geweld, sekse en identiteit, zin en zinloosheid van het bestaan. In de cursus worden de centrale kwesties van het existentialisme bestudeerd via analyse van filosofische en literaire teksten. Aan bod komen:

 • Vrijheid, kwade trouw en authenticiteit bij Jean-Paul Sartre. Teksten uit: Het zijn en het niet , Existentialisme is een Humanisme , Walging , Met gesloten deuren .
 • Ethiek, politiek en sekse bij Simone de Beauvoir. Teksten uit: Een moraal der dubbelzinnigheid , De tweede sekse , Bloed van anderen .
 • Absurditeit, rechtvaardigheid en geluk bij Albert Camus. Teksten uit: De mens in opstand , De mythe van Sisyphus , De vreemdeling .

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst

Rooster

Dinsdag, 11-14 uur.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , Masterprogramma’s Wijsbegeerte

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/ en werkcollege

Toetsing

 • Referaat (20%)
 • Take home-tentamen (80%)

Blackboard

Ja

Literatuur

Verplichte literatuur:

 • Jean-Paul Sartre, Het existentialisme is een humanisme , 1946 (zie internet voor de Engelstalige versie).
 • Overige verplichte teksten van Sartre, Beauvoir en Camus worden beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Prof.dr. Edith Brugmans, 071-5272031 (dinsdag) of 024-3611488 (overige dagen)
of via e-mail

Opmerkingen

Bestudering van de teksten in het Frans is natuurlijk aanbevolen, maar er zijn voldoende goede vertalingen in het Engels en Nederlands beschikbaar.

Specialisatie (MA Philosophy): Philosophical Anthropology and Philosophy of Culture
Specialisatie (MA Philosophy of a Specific Discipline): Philosophy of Humanities

Talen