Antieke wijsbegeerte

Vakbeschrijving Antieke wijsbegeerte
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: 5011VAWH
Docent(en):
 • Prof.dr. F.A.J. de Haas
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 1, Blok I, II
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Wel Avondonderwijs
 • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de westerse wijsbegeerte vanaf haar oorsprong in de vijfe eeuw v.Chr. tot in de zese eeuw n.Chr. De ontwikkeling van het filosofische denken wordt gepresenteerd als een reeks debatten in relatie tot de maatschappelijke en politieke veranderingen die zich in deze lange periode hebben voltrokken. In de colleges ligt het zwaartepunt bij het invloedrijke gedachtengoed van Heraclitus, Parmenides, Socrates, Plato, Aristoteles, Stoa, Scepticisme en Neoplatonisme.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Donderdag 18.45 – 20.15 uur.

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Hoorcollege met weblog

Toetsing

 • Participatie aan het college;
 • minimaal zeven bijdragen aan het weblog;
 • schriftelijk deeltentamen;
 • schriftelijk eintentamen.

Blackboard

Ja

Literatuur

 • Syllabus Griekse en Romeinse filosofie editie 2011 (aan te schaffen bij het secretariaat).
 • Inleiding Antieke wijsbegeerte: kaarten, teksten, opdrachten, overzichten , editie 2010 (aan te schaffen bij het secretariaat).
 • Collegemateriaal via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Prof.dr. F.A.J. de Haas

Opmerkingen

-

Talen