Philosophy of Mind

Vakbeschrijving Philosophy of Mind
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: 5012VPMH
Docent(en):
 • Dr. J.J.M. Sleutels
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 1, Blok I, II
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Wel Avondonderwijs
 • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toelatingseisen

-

Beschrijving

Na een overzicht van het ontstaan van het lichaam/geest-probleem en van de belangrijkste stromingen in de 20e-eeuwse filosofie van de psychologie, gaat het college specifiek in op vijf centrale thema’s: intentionaliteit, reductionisme, bewustzijn, evolutie en plasticiteit.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Maandag 20.30 – 22.00 uur.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Hoorcollege met discussie

Toetsing

 • Drie korte papers (elk 25%)
 • Schriftelijk tentamen (25%)

Blackboard

Ja

Literatuur

 • Tim Crane, The Mechanical Mind. 2nd ed. London, 2003: Routledge. (Zelf aanschaffen)
 • Overige literatuur wordt op college beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen

Talen