Milieus van Ontwikkeling

Vakbeschrijving Milieus van Ontwikkeling
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: 6492OMY
Docent(en):
 • Drs. J. van der Ploeg
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 10
Niveau: 300
Periode: Semester 2
 • Geen Keuzevak
 • Geen Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

De cursus is in principe alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie.
Bij hoge uitzondering worden in overleg met de docenten ook andere studenten toegelaten.

Doelstelling en beschrijving van de cursus

In deze oriëntatiemodule maken studenten kennis met verschillende thema’s binnen de milieuantropologie en ontwikkelingssociologie, welke in het derde jaar verder worden uitgediept. Thema’s zoals mens-milieu relaties, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, armoede, natuurbescherming, ontwikkelingsamenwerking, komen aan bod in deze module.

Rooster

10 april t/m 31 mei 2012, 11-13 uur (*), elke dinsdag in zaal 5A41 en donderdag in zaal 1A47
Geen colleges op 15 en 17 mei.
(*)Enkele bijeenkomsten zullen worden vervangen door bezoeken aan organisaties in andere steden. De exacte data en tijdstippen van deze excursies worden op Blackboard vermeld.

Onderwijsvormen

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu):

 • 13 colleges a 2 uur (39 sbu)
 • Literatuur 480 p + 760 p (206 sbu)
 • Boekbespreking: 3 pagina’s (24 sbu)
 • Opdrachten (NTFP, Paaseiland,…) (11 sbu)

Toetsing

 • boekbesprekingen
 • schriftelijk tentamen over collegestof en literatuur
 • verplichte deelname aan en actieve bijdrage en inbreng in de colleges

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt om het gedetailleerd cursusprogramma en de opdrachten bekend te maken. Studenten kunnen zich vanaf 2 weken voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard..

Literatuur

 • Dove, M.R. & C. Carpenter (eds.). 2008. Environmental anthropology: a historical reader. London: Blackwell Publ.
 • Sachs, J. 2005. The end of poverty; how we can make it happen in our lifetime. London: Penguin Books.
 • Easterly, W. 2006. The white man’s burden. Why the west’s efforts to aid the rest have done so much ill and so little good. The Penguin Press, New York.

Aanmelden

Inschrijving mogelijk via Usis in het kader van Studieplan.

Contact

Drs. Jan van der Ploeg ploegjvander@fsw.leidenuniv.nl

Talen