Theories of Judgement

Vakbeschrijving Theories of Judgement
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: 5013KT6W
Docent(en):
  • Dr. M.S. van der Schaar
Voertaal: Engels
Blackboard: Onbekend
EC: 10
Niveau: 400
Periode: Semester 2, Blok III, IV
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Admission requirements

Two years of study in philosophy completed, or equivalent. Passive knowledge of the German language.

Toehoorders / à la carte-studenten hebben alleen toegang tot deze cursus met toestemming van de docent.

Description

The course will cover theories of judgement and truth from the analytic and the phenomenological tradition. Besides Wayne Martin’s book, that deals with the relation between psychology and logic, we will read Frege, Brentano, Dummett, and recently published papers on judgement and assertion.

Course objectives

Course objectives will be posted on Blackboard by the start of the course.

Timetable

Monday, 9:00-12:00

See Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject)
See Timetables Philosophy 2011-2012 , Timetable Undergraduate Courses in English

Mode of instruction

Seminar

Assessment method

Paper

Blackboard

No

Reading list

  • Wayne M. Martin, Theories of Judgment , Cambridge University Press, 2006.
  • Additional texts will be announced.

Registration

Please register for this course on uSis.

Exchange students and Study Abroad students, please see the Study in Leiden website for information on how to apply.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact information

Dr. M.S. van der Schaar

Remarks

Specialisatie (BA Wijsbegeerte): Theoretische filosofie

Talen