Wijsgerige antropologie III: Filosofie en informatisering

Vakbeschrijving Wijsgerige antropologie III: Filosofie en informatisering
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: 5013KC7W
Docent(en):
 • Dr. Th.C.W. Oudemans
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 10
Niveau: 400
Periode: Semester 1, Blok I, II
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Wijsgerige antropologie I (BA1) of vergelijkbare voorkennis. Wijsgerige antropologie II is niet verplicht maar wordt wel aangeraden.

Toehoorders / à la carte-studenten hebben alleen toegang tot deze cursus met toestemming van de docent.

Beschrijving

In deze collegereeks zal de vraag naar de betekenis van leven in het tijdperk van informatisering aan de orde komen. Daarbij zal de invloed van het darwinisme en de thermodynamica op de filosofie centraal staan.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op www.filosofie.info/protocollen geplaatst.

Rooster

Dinsdag 17.15-18.45 uur.

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

Blackboard

Er wordt geen gebruikt gemaakt van Blackboard. Protocollen en ander studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld via www.filosofie.info/protocollen

Literatuur

 • E.D. Schneider & D. Sagan, Into the Cool .
 • D.C. Dennett, Darwin’s Dangerous Idea .
 • E. Schrödinger, What is Life? (te verkrijgen bij Van Stockum of www.bol.com)
 • Overige literatuur wordt tijdig bekend gemaakt of beschikbaar gesteld via www.filosofie.info/protocollen

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Studenten dienen zich daarnaast ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar , waarna zij de uitnodiging ontvangen voor www.filosofie.info/protocollen.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Studenten dienen zich daarnaast ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar , waarna zij de uitnodiging ontvangen voor www.filosofie.info/protocollen.

Contact

Dr. Th.C.W. Oudemans

Opmerkingen

Specialisatie (BA Wijsbegeerte): Filosofie van mens, techniek en cultuur.

Talen