Integrated Korean 1b: lezen en vertalen

Vakbeschrijving Integrated Korean 1b: lezen en vertalen
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: 5721VTLVBW
Docent(en):
 • Dr. K. de Ceuster, Prof. Dr. B.C.A. Walraven
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 2, Blok III, IV
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Wel Exchange
 • Wel Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Dit college kan enkel gevolgd worden samen met Integrated Korean 1b: verstaan en schrijven.

Beschrijving

Stapsgewijze introductie in de Koreaanse taal aan de hand van een leer- en werkboek. Centraal daarbij staat de oefening van grammaticale kennis en syntactisch inzicht door het lezen en vertalen van en naar het Koreaans.

Leerdoelen

 • Het leren begrijpen en gebruiken van elementair vocabulaire en grammaticale patronen;
 • Het leren lezen van eenvoudige Koreaanse teksten;
 • Het vertalen van eenvoudige Nederlandse zinnen naar het Koreaans.

Rooster

voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen waarbij de praktische kennis van de basisregels van de Koreaanse grammatica (vervoegingen, zinsconstructies, partikels) en ook woordenschat getest wordt.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

*Young-Mee Cho, et.al. Integrated Korean Beginning 2, 2nd ed. (University of Hawai’i Press, 2010) *Mee-Jeong Park, et.al. Integrated Korean Workbook Beginning 2, 2nd ed. (University of Hawai’i Press, 2010)

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dhr. Dr. K. de Ceuster
Dhr. Prof. Dr. B.C.A. Walraven

Opmerkingen

Studielast

 • Totale studielast 140 uur;
 • 39 contacturen (3 uur/week);
 • Tijd ter voorbereiding op het college en het maken van opdrachten: 65 uren (5 uur/week).

Talen