Programmeermethoden

Vakbeschrijving Programmeermethoden
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: Pr
Docent(en):
  • Dr. W.A. Kosters; kosters(@liacs.nl)
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 6
Niveau: 100
Periode: Semester 1
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Doel

Het leren ontwikkelen van programma’s in een imperatieve programmeertaal (C++); het leren van een aantal eenvoudige algoritmen. Het kunnen schrijven van computerprogramma’s in C++. Het kunnen vertalen van (eenvoudige) problemen en oplossingen naar C++. Eerste kennismaking met principes uit de software engineering; eerste kennismaking met datastructuren. Leren omgaan met diverse computersystemen.

Methode

Hoorcollege, werkgroep in computerzalen.

Examinering

Schriftelijk tentamen aan het eind van het semester; dit bepaalt twee-derde van het eindcijfer. Een derde van het eindcijfer wordt bepaald door het programmeerwerk, bestaande uit vier programmeeropgaven; hier wordt het gemiddelde van genomen. Beide (tentamen en programmeerpracticum) moeten voldoende zijn.

Literatuur

Boek: W. Savitch, Absolute C++, fourth edition, Addison-Wesley, 2009.
Verschillende handouts, zie de website.

Website

Programmeermethoden

Opmerkingen

Veel informatie over het vak, waaronder programmeeropgaven, uitwerkingen en oude tentamens, is te verkrijgen via WWW.

Talen