Advanced Course on LCA

Vakbeschrijving Advanced Course on LCA
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: 4413ALCA6Y
Docent(en):
  • Dr. R. Heijungs
Voertaal: Engels
Blackboard: Onbekend
EC: 6
Niveau: 600
Periode: Semester 1
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Course description 2011-2012

Talen