Programmeren & Correctheid

Vakbeschrijving Programmeren & Correctheid
Collegejaar: 2011-2012
Studiegidsnummer: P&C
Docent(en):
  • prof. dr.F.S. de Boer; frb(@cwi.nl)
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 6
Niveau: 200
Periode: Semester 2
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Beschrijving

Hoe beschrijven we wat een programma geschreven in een imperatieve programmeertaal als Java
eigenlijk doet en hoe kunnen we met behulp van een logica bewijzen dat ons programma correct is, d.w.z. inderdaad doet wat het geacht wordt te doen. In dit college zullen we leren hoe we predikaatlogica zoals geintroduceerd in het college Logica kunnen gebruiken voor de specifiatie en verificatie van de correctheid van Java programma’s.

Methode

hoorcollege en werkgroep

Examinering

schriftelijk

Voorkennis

eerstejaarscolleges informatica

Literatuur

Verification of Sequential and Concurrent Programs.
Apt, Krzysztof R., de Boer, Frank S., Olderog, Ernst-Rüdiger.
Series: Texts in Computer Science. Springer.
3rd ed. 2nd Printing.
ISBN: 978-1-84882-744-8.

Website

Programmeren en Correctheid

Talen