Hymnologie 1

Vakbeschrijving Hymnologie 1
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: *
Docent(en):
  • Drs. Theo Goedhart
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Nee
EC: 5
Niveau: 200
Periode:
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Beschrijving

Wat is de functie van het Nederlandse kerklied en hoe heeft het zich in de loop der tijd ontwikkeld? Op welke manier hebben dichters en componisten hieraan bijgedragen? Buiten kerkelijke kringen heeft dit onderwerp nooit veel aandacht gekregen. Via deze module leren studenten een muzikaal genre te doorgronden dat in het verleden van groot belang is geweest, binnen de kerken en anderszins. Ze verdiepen zich in inhoud en vorm van gezangboeken, worden ingeleid in de meerstemmige kerkmuziek (zowel rooms-katholiek als protestants) en de toepassing ervan in de praktijk van getijde- en hoofddiensten. De periode die wordt behandeld, strekt zich uit van de Oudheid tot circa 1700.

Rooster

Eerste semester. De colleges worden gegeven in het Koninklijk Conservatorium, kamer M303 (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag), vrijdag van 15.40-17.30 uur. Eerste college: 14 september 2012

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

Aanwezigheid verplicht.
Mondeling tentamen.

Literatuur

  • Jan Luth et al. (red.), Het kerklied, een geschiedenis. Zoetermeer: Moza├»ek, 2001.
  • Readers die tijdens college worden uitgereikt.

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Studenten zijn verplicht zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier dat kan worden gedownload via onderstaande link.

Aanmeldingsformulier

Contact

Tim Soekkha
Theo Goedhart

Talen