Moderne Nederlandse letterkunde vanaf 1900

Vakbeschrijving Moderne Nederlandse letterkunde vanaf 1900
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: 5583K42
Docent(en):
  • Nieuwe hoogleraar
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 400
Periode: Semester 1, Blok I, II
  • Geen Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Beschrijving

Deze werkgroep bouwt voort op de voorafgaande colleges Moderne Letterkunde. Aan de hand van secundaire literatuur en door de studenten te schrijven leesverslagen en collegescripties wordt een twaalftal werken besproken uit de Nederlandse literatuur vanaf 1900. De scripties bieden een beknopte analyse en interpretatie en besteden voorts aandacht aan de (literair-) historische situering.

Leerdoelen

De student verdiept zijn kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur. De student gaat beter over literatuur schrijven zodat hij met vertrouwen kan beginnen aan zijn BA-scriptie.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkgroep

Toetsing

Het werkstuk weegt het zwaarst (70%). Daarnaast een mondelinge presentatie (20%), de leesverslagen (10%) en andere bijdragen aan de werkgroep. Alle bijdragen moeten als voldoende worden beoordeeld. Als het eindcijfer onvoldoende is moet het werkstuk herkanst worden.

Blackboard

Literatuur

Het precieze programma wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld op de eerste bijeenkomst.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Dit college is niet toegankelijk voor a la carte-onderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Meer informatie bij: wordt nader bekend gemaakt.

Talen