Interculturele literatuurbenaderingen

Vakbeschrijving Interculturele literatuurbenaderingen
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: 5542V2001
Docent(en):
 • dr. M. Boletsi
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 10
Niveau: 300
Periode: Semester 1, Blok I, II
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Wel Exchange
 • Wel Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Dit werkcollege verdiept zich in de vraag: hoe moet je literaire teksten lezen, die geschreven zijn binnen een culturele context die jou als lezer onbekend is? Wat moet je daarvoor leren, en wat moet je afleren? We laten ons in de war brengen door de vertelkunst van machtsbeluste griots, Yoruba theater, Caribische machozangers, Balkan muziek, migrantenliteratuur, Europese reisverhalen en oriƫntalistische erotiek, en vinden het pad terug met behulp van een divers gezelschap van westerse en niet-westerse theoretici. We raken daarbij vertrouwd met een reeks sleutelbegrippen binnen de Interculturele Literatuurwetenschap, zoals hybriditeit, oriƫntalisme, transnationalisme, creolisering, syncretisme, mimicry.

Leerdoelen

Dit college geeft allereerst inzicht in de historische en culturele contexten van literaturen die zijn geschreven binnen interculturele (contact)relaties; het maakt de studenten vertrouwd met de sleutelbegrippen in het wetenschappelijke debat over deze kwesties; studenten leren relaties leggen tussen vroegere zienswijzen en huidige debatten.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Wekelijkse leesvragen, schiftelijk tentamen (50%), eindwerkstuk (50%)

Blackboard

Leesvragen worden beschikbaar gesteld op Blackboard

Literatuur

 • John McLeod, Beginning Postcolonialism (Manchester University Press, 2000)
 • Jamaica Kincaid, A Small Place (1988)
 • David Dabydeen, Turner. New and Selected Poems (1994)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent mw. dr. M. Boletsi

Opmerkingen

Zie voor actuele informatie de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap

Talen