Schrijven 1B - Taalverwerving I

Vakbeschrijving Schrijven 1B - Taalverwerving I
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: 5811VSC1B
Docent(en):
  • Dr. J. Stegeman
  • Drs. M. Arends
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 2, Blok III, IV
  • Geen Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

De schrijfvaardigheid van de deelnemers moet liggen op niveau A2 van het Europees Referentiekader.

Beschrijving

In dit college komen verschillende aspecten van het schrijven aan bod: formeel schrijven, opbouw van een brief, van een betoog, schrijfstijl, etc. Als ondersteuning worden de belangrijkste grammaticale verschijnselen van het Nederlands herhaald en direct toegepast in de wekelijkse gevarieerde schrijfopdrachten.

Leerdoelen

Schrijven: in termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar het niveau B1.
Bovendien leren de cursisten andere belangrijke aspecten van het schrijven: De opbouw van een brief of een betoog, spelling, gebruik van woordenboeken etc. De belangrijkste grammaticale regels kunnen worden toegepast.

Rooster

Deze cursus wordt in ieder geval gegeven in het tweede semester. Bij voldoende belangstelling wordt hij ook aangeboden in het eerste semester. De opleiding beslist dit in de eerste week van september. Raadpleeg het rooster. (beschikbaar vanaf juni)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Gedurende het semester zijn er diverse grammaticatoetsen. Deze toetsen bestaan uit meerkeuzevragen en korte invulvragen. Sommige toetsen worden digitaal, via Blackboard, afgenomen, andere schriftelijk tijdens de lessen. (50%)
Na afloop van het semester is er een tentamen Schrijven. Dit tentamen bestaat uit zinnen die aangevuld moeten worden en enkele korte schrijfopdrachten. (50%)

Blackboard

Er wordt bij deze cursus intensief gebruik gemaakt van Blackboard. Via Blackboard wordt materiaal ter beschikking gesteld, antwoorden gepubliceerd en toetsen afgenomen.

Literatuur

• Syllabus Schrijven 1B beschikbaar via readeronline.leidenuniv.nl
• De Bakker, M. Meijboom, A. Norbart e.a.: Nederlands in hoofdlijnen, praktische grammatica voor anderstaligen, theorieboek en oefenboek (Groningen, Wolters Noordhoff 2005).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen: tel. 071 527 2233 of dutchstudies@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: n.v.t.
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Secretariaat Opleiding Dutch Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272233; mail: dutchstudies@hum.leidenuniv.nl
Studiecoördinator: Mw. I. Zagar, P.N. van Eyckhof 3, kamer 305B; mail: i.zagar@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Bij voldoende belangstelling wordt dit college ook aangeboden in het 1e semester.

Talen