Modern Hebreeuws 2

Vakbeschrijving Modern Hebreeuws 2
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: 5551VMH2W
Docent(en):
 • Dr. H. Neudecker (gramm.) en drs. U. Hagai (conv.)
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 2, Blok III, IV
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het hebben gevolgd van het college Modern Hebreeuws 1 (5551OMH1W). Voorwaarde voor het tentamen van dit college is het succesvol hebben afgelegd van het tentamen Modern Hebreeuws 1 (5551OMH1W).

Beschrijving

Onderricht in elementaire grammatica en woordenschat van het Modern Hebreeuws, alsook oefeningen in actieve taalbeheersing en beginnende leesvaardigheid. De cursus omvat de volgende onderdelen: A (grammatica), B (woordenschat) en C (conversatie).
De cursus wordt gegeven aan de hand van de grammaticale beschrijvingen en oefeningen uit de digitale leeromgeving “Moheco” (zie onder literatuur). Uit dit programma wordt de resterende grammatica bestudeerd (les 7-10). Vervolgens worden leesvaardigheid en grammaticale kennis verder uitgebreid aan de hand van een leerboek en een systematische grammatica (zie onder literatuur).

Leerdoelen

 • Dit college en het voorafgaande college 5551OMH1W tezamen beogen de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):
 • Luisteren: A1, Lezen: A2, Gesproken interactie: A1, Gesproken productie: A1, Schrijven: A1.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

Toetsing

Gedurende de cursus tussentijdse toetsen en dictee’s. Aan het einde van de cursus een schriftelijk tentamen (A en B) en een mondeling tentamen ©.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het opgeven van huiswerk en het doen van mededelingen.

Literatuur

 • Digitale leeromgeving Moheco.
 • E.A. Coffin en S. Bolozky,A Reference Grammar of Modern Hebrew.
 • E.A. Coffin,Encounters in Modern Hebrew, Level 2 (Ann Arbor 1993 of later), isbn 0-472-09490-4 pbk

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Drs. U. Hagaï. Telefoon: 071-527 2259.
Dr. H. Neudecker. Telefoon: 071-527 4168.

Talen