Cultuurfilosofie

Vakbeschrijving Cultuurfilosofie
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: 5011VCF
Docent(en):
  • Dr. G.T.M. Visser
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 100
Periode: Semester 1, Blok I, II
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Wel Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college wordt Heideggers doordenking van het wezen van de techniek uiteengezet aan de hand van een zorgvuldige lezing van diens voordracht `Die Frage nach der Technik’ uit 1955.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, Standaardtraject, eerste jaar.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, Minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Paper

Blackboard

Literatuur

  • Martin Heidegger, Die Technik und die Kehre (Klett Cotta).
  • Reader met teksten, verkrijgbaar tijdens het college.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Contact

Dr. G.T.M. Visser

Opmerkingen

Talen