Russische grammatica 2

Vakbeschrijving Russische grammatica 2
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: 5642ITVG2
Docent(en):
 • Prof. Dr. J.Schaeken
 • S. Dekker MA
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 1, Blok I, II
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Toegangseisen

Beschrijving

Tijdens het college worden specifieke onderwerpen behandeld uit de fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek van het Russisch. De meer problematische onderdelen zullen bovendien door middel van oefenmateriaal aan bod komen.

Leerdoelen

Dit onderdeel is gericht op het verder ontwikkelen van inzicht in en het verwerven van kennis van de Russische grammatica.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoor- en Werkcollege (let op: 2x per week).

Toetsing

Het tentamen bestaat uit twee toetsen. Beide toetsen moeten voldoende zijn. Voor elke toets is er slechts één herkansing. Deelcijfers kunnen niet worden meegenomen naar het volgende studiejaar.

Blackboard

Wordt gebruik van gemaakt.

Literatuur

 1. P. Houtzagers (red.), Russische Grammatica, Bussum: Coutinho 2003.
 2. Aanvullend materiaal via Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Bij de docent of bij de studiecoördinator mw. drs. T. Bouma

Talen