Russische Leesvaardigheid

Vakbeschrijving Russische Leesvaardigheid
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: 5641ILZ1
Docent(en):
  • H.C. Pluimgraaff MA
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 2, Blok III, IV
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Beschrijving

Wekelijks zijn er leesopdrachten die voorafgaand aan het werkcollege moeten worden uitgevoerd. Tijdens het college wordt gekeken of de voorbereide tekst problemen heeft opgeleverd. Verder zal veel aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van leesstrategieën.
Met nadruk zij vermeld dat de colleges moeten worden voorbereid. Wie herhaaldelijk onvoorbereid of slecht voorbereid verschijnt, zal het dringende advies krijgen voortaan weg te blijven.

Leerdoelen

Aan het eind van het propedeusejaar dient de student over een zodanig niveau van leesvaardigheid te beschikken dat hij met behulp van een woordenboek niet al te moeilijke teksten kan lezen (niveau B1 Common European Framework of Reference).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Drie tussentoetsen (een combinatie van open en gesloten vragen).

Blackboard

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

Volgt zo spoedig mogelijk

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Bij de docent, mw. drs. Pluimgraaf

Talen