Fundamentals of Systems, Data, Models and Computational Thinking

Vakbeschrijving Fundamentals of Systems, Data, Models and Computational Thinking
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: 4413FSDMCY
Docent(en):
  • Drs. R. Huele
  • Ir. A. de Koning
Voertaal: Engels
Blackboard: Onbekend
EC: 6
Niveau: 500
Periode: Semester 1
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Course description

Talen