Analytical Methodologies and Tools

Vakbeschrijving Analytical Methodologies and Tools
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: 4413ANMT6Y
Docent(en):
  • Drs.ing. E.G.M. Kleijn
Voertaal: Engels
Blackboard: Onbekend
EC: 6
Niveau: 500
Periode: Semester 1
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Course description

Talen