Bio- en Neuropsychologie

Vakbeschrijving Bio- en Neuropsychologie
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: 646112074Y
Docent(en):
 • Dr. K. van der Hiele, Prof. Dr. H.A.M. Middelkoop, J. Bos, Drs. L. van de Wiel, e.a.
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 2, Blok IV
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

Beschrijving

Bio- en Neuropsychologie bestudeert de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het zenuwstelsel en het hormonale systeem. Daarnaast bekijken we methoden waarop cognitie en gedrag kunnen worden gemeten bij patiƫnten met psychologische en neurologische stoornissen. De verkregen kennis is van groot belang voor veel subdisciplines binnen de psychologie, zoals de klinische- en gezondheidspsychologie, de cognitieve psychologie en de ontwikkelingspsychologie.

Leerdoelen

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • anatomie van het zenuwstelsel
 • communicatie tussen zenuwcellen
 • de ontwikkeling en plasticiteit van het zenuwstelsel
 • beweging
 • slapen en waken
 • emotie en stress
 • leren en geheugen
 • cognitieve functies
 • psychologische en neurologische stoornissen
 • onderzoeksmethoden van de bio- en neuropsychologie

De leerdoelen zijn:

(1) het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het zenuwstelsel en het hormonale systeem.

(2) kennismaking met de methoden waarop cognitie en gedrag kunnen worden gemeten bij patiƫnten met psychologische en neurologische stoornissen.

Rooster

Bio- en Neuropsychologie (2012-2013):

Aanmelden

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn door de opleiding ingeschreven voor de cursus. Overige studenten kunnen de inschrijfwijzer raadplegen voor inschrijving.

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen gaat niet automatisch. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Onderwijsvorm

Tien hoorcolleges en vier verplichte werkgroepbijeenkomsten

Toetsing

Tentamen met meerkeuzevragen over zowel het boek (hoofdstukken 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14 en 15) als de hoorcolleges. Het tentamencijfer is het eindcijfer voor de cursus. Let op: de werkgroepen zijn verplicht.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Voor informatie: blackboard.leidenuniv.nl

Literatuur

Kalat, J.W. (2012). Biological Psychology (11th edition, International Edition). Wadsworth/Cengage Learning. ISBN-10: 1-111-83952-2

Boekenbalie

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint. Of anders bij de academische boekwinkels.

Contact

Mw. Dr. K. van der Hiele
Kamer: 4B-15
Tel.: 071-5276642 (op maandag en vrijdag)
E-mail: Biopsy@fsw.leidenuniv.nl

Talen