Inleiding Afrikaanse talen en taalkunde

Vakbeschrijving Inleiding Afrikaanse talen en taalkunde
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: 5731VTTK
Docent(en):
  • Dr. M.G. Kossmann
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 100
Periode: Semester 1, Blok I, II
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De cursus maakt de studenten bekend met de belangrijkste taalstructuren van Afrikaanse talen en de belangrijkste analytische overwegingen daarbij. Deze eigenschappen worden behandeld aan de hand van een korte introductie van een aantal talen die representief zijn voor Afrika.

Leerdoelen

Een overzicht verkrijgen van de verscheidenheid aan talen in Afrika, hun sociolinguistische en hun structurele eigenschappen. Kennismaking met de elementaire methoden van Afrikaanse taalkunde.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Wekelijkse opdrachten (voorwaarde voor deelname aan tentamen en telt voor 50%).
Schriftelijk tentamen met open en gesloten vragen.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Materiaal wordt tijdens het college beschikbaar gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dhr.dr. M.G. Kossmann

Talen