Histoire & Civilisation II

Vakbeschrijving Histoire & Civilisation II
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: 5592VCIV2
Docent(en):
  • Dr. M. Hageman
Voertaal: Frans
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 300
Periode: Semester 2, Blok III, IV
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

Mtv3

Beschrijving

Inleidend college over verschillende aspecten (geografie, instellingen, bevolking, politiek, onderwijs, media) van het hedendaagse Frankrijk. Tijdens het college wordt steeds ingegaan op de Franse actualiteit.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over het moderne Frankrijk, d.m.v. een (indien mogelijk contrastieve) analyse van bepaalde verschijnselen in de Franse maatschappij, het ontwikkelen van academische vaardigheden door middel van bibliografisch onderzoek, mondelinge presentaties en het redigeren van een werkstuk.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

hoorcollege, werkcollege

Toetsing

Alleen in het Frans.
Hoofdvak en keuzevak : 70 schriftelijk tentamen, 30 mondelinge presentatie en werkstuk

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Atlas des Fran├žais
  • Syllabus Des 30 Glorieuses aux 20 Piteuses

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

mw. dr. M. Hageman

Talen