Elektrische en Magnetische Velden

Vakbeschrijving Elektrische en Magnetische Velden
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer:
Docent(en):
  • Prof.dr. J.M. van Ruitenbeek
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 5
Niveau: 100
Periode: Semester 2
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Omschrijving

Centraal in dit college staan de Maxwell vergelijkingen. De afleiding en oorsprong van de vergelijkingen wordt behandeld. De aanpak van problemen met statische elektrische en magnetisch velden wordt besproken, gevolgd door een korte inleiding in tijdsafhankelijke velden. Meer tijdsafhankelijke effecten en de relativistische aspecten komen aan de orde in de colleges Klassieke Elektrodynamica en Relativistische Elektrodynamica in het tweede jaar.

Werkvorm

De hoor- en werkcolleges zijn grotendeels geïntegreerd in sessies van 4 uur, waarbij periodes van hoorcolleges worden afgewisseld met het werken aan vraagstukken waar de theorie wordt toegepast;. Werkcollege opgaven, huiswerk met oplossingen en tentamens (met uitwerkingen) zijn te vinden op Blackboard.

Literatuur

  • Introduction to Electrodynamics, David J. Griffiths, 4e editie, ISBN: ISBN 9780321847812. Aanschaf van dit boek is verplicht (advies: tijdig bestellen). Hetzelfde boek wordt gebruikt bij het vak Klassieke Elektrodynamica. – University Physics, H.D. Young and R.A. Freedman: (11th edition), Addison Wesley 2004, ISBN 0-8053-8684-X, naar dit boek wordt regelmatig verwezen (dit boek wordt gebruikt bij meerdere vakken)

Rooster

Rooster

Tentamen

Schriftelijk op 23 april 2013

Voorkennis

Analyse 1, Analyse 2

Talen