Algebra 2

Vakbeschrijving Algebra 2
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: alg2
Docent(en):
  • Dr. L.D.J. Taelman
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 6
Niveau: 200
Periode: Semester 1
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

De in het college Algebra 1 aangevangen studie van algebraïsche structuren wordt voortgezet. In dit college komen ringen en modulen aan bod. Deze spelen een centrale rol in de getaltheorie, in de algebraïsche meetkunde, en in meer toegepaste gebieden zoals coderingstheorie en cryptografie.
Behandeld worden: ringen, idealen, hoofdideaaldomeinen, symmetrische polynomen, meetkundige aspecten van ringen, modulen, tensorproducten, exactheid, Jordan-normaalvorm voor matrices.

werkvorm
2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege
tentaminering
Huiswerk en schriftelijk tentamen
voorkennis
Algebra 1
literatuur
Dictaat Algebra 2 van P. Stevenhagen (zie link naar syllabus hieronder)

Links
Webpagina
Syllabus

Talen