Lineaire algebra 2

Vakbeschrijving Lineaire algebra 2
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: VW2LIN
Docent(en):
  • Dr. B. de Smit
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 6
Niveau: 200
Periode: Semester 1
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Lineaire algebra is de theorie van vectorruimten. In dit college zijn dit vectorruimten over R of C. Centraal staat een aantal structurele begrippen: lineaire afbeelding, duale vectorruimte, inproducten, Hilbert ruimte, en het spectrum van een operator (endomorfisme). Twee hoogtepunten van het college zijn Jordan’s normaalvorm, die operatoren op een eindig dimensionale ruimte klassificeert, en de spectraalstelling die zegt dat zo’n operator unitair diagonaliseerbaar is dan en slechts dan als hij commuteert met zijn geadjungeerde.

Werkvorm
Hoor- en werkcollege
Voorkennis
Lineaire algebra 1, wiskundige structuren, complexe getallen.
Literatuur
Syllabus “Linear algebra 2” van Michael Stoll
Wijze van tentaminering
Schriftelijk tentamen en een aantal huiswerkopdrachten.
Vakcode TUD
WI2603

Links
collegepagina

Talen