Numerieke Methoden 1

Vakbeschrijving Numerieke Methoden 1
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: VW2NW1
Docent(en):
  • Dr. M.B. van Gijzen(TUD)
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 200
Periode: Semester 2
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Numerieke wiskunde houdt zich bezig met methoden voor het getalsmatig, bij benadering oplossen van wiskundige problemen, die niet (gemakkelijk) exact kunnen worden opgelost. In dit college worden numerieke methoden behandeld voor het oplossen van gewone differentiaalvergelijkingen, en een eenvoudige partiele differentiaalvergelijking (de instationaire warmtevergelijking). Voorts worden enkele numerieke methoden behandeld die ook buiten de context van differentiaalvergelijkingen kunnen worden gebruikt: interpolatie, numerieke integratie, en oplosmethoden voor niet-lineaire vergelijkingen.

Onderwijsvorm
Wekelijks twee uur hoorcollege en twee uur werkcollege
Voorkennis
Analyse 1 en 2, Lineaire algebra 1 en 2
Literatuur
R.L. Burden and J.D. Faires, “Numerical Analysis”, Thomson, Brooks/Cole, 2005 (ISBN 0-0534-39200-8).
Tentamen TUD
Huiswerkopgaven, programmeeropdracht en mondeling tentamen
Vakcode TUD
WI2604
Opmerking
Dit vak is verplicht voor studenten met enkele bachelor Wiskunde, maar een keuzevak voor studenten met dubbele bachelor Wiskunde met Natuurkunde, Sterrenkunde of Informatica.

Links
Blackboard UL
Blackboard TUD

Talen