Klassieke Elektrodynamica

Vakbeschrijving Klassieke Elektrodynamica
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer:
Docent(en):
  • Prof.dr. G. Nienhuis
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 4
Niveau: 200
Periode: Semester 2
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Omschrijving

Maxwelltheorie: Maxwellvergelijkingen in integrale en lokale vorm; elektromagnetische potentialen; ijktransformaties; elektromagnetische golven en straling; energie en impuls van het elektromagnetisch veld.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Literatuur

Introduction to Electrodynamics D.J. Griffiths, Prentice Hall, derde druk,1999 (eerdere drukken zijn toegestaan evenals de recent verschenen vierde druk); ISBN 0-13-481367-7.

Rooster

Rooster Natuurkunde
Rooster Sterrenkunde

Tentamen

Naast het hoorcollege is er een werkcollege, en het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen op 5 april 2013
(zie ook het Tentamenrooster).

Voorkennis

Elektrische en Magnetische Velden

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.dr. G. Nienhuis (Gerard)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).

Talen