Quantummechanica 1

Vakbeschrijving Quantummechanica 1
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer: QM1
Docent(en):
  • Prof.dr. E.J.J. Groenen
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 7
Niveau: 200
Periode: Semester 1
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Omschrijving

Golffuncties en hun betekenis; de Schrödingervergelijking; eendimensionale stationaire toestanden: vrije deeltjes en de harmonische oscillator; quantummechanica als toepassing van lineaire algebra; bolsymmetrische driedimensionale systemen: het waterstofatoom, baanimpulsmoment, spin.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Literatuur

Introduction to Quantum Mechanics; D.J. Griffiths, (second edition, Pearson Prentice Hall, 2005).
Dit boek wordt ook gebruikt voor QM2.

Rooster

Rooster Natuurkunde
Rooster Sterrenkunde

Tentamen

Het eindcijfer voor QM1 zal gebaseerd zijn op de resultaten van een toets en een tentamen, waarbij het resultaat voor de toets het eindcijfer niet kan verlagen. Als t het cijfer is voor de toets, en T het tentamencijfer, dan wordt het eindcijfer: C = T + (10 – T) x t/30. Dat houdt in dat een derde deel van wat ontbreekt aan het tentamencijfer (10 – T) door de toets kan worden gecompenseerd. Dit geldt uitsluitend bij het eerste tentamen. Bij herkansingen geldt dus C = T.
(zie ook het Tentamenrooster).

Voorkennis

Eerste jaar natuurkunde-opleiding

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.dr. E.J.J. Groenen (Edgar)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).

Talen