Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen

Vakbeschrijving Keerpunten in de Geschiedenis van de Natuurwetenschappen
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer:
Docent(en):
  • Prof.dr. F.H. van Lunteren
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 5
Niveau: 200
Periode: Semester 2
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Omschrijving

Dit college behandelt aard en achtergronden van een aantal dramatische omslagpunten in het onderzoek van de natuur in een periode lopend van de klassieke Oudheid tot en met de 20ste eeuw. Aan de orde komen onderwerpen als de Ionische ‘ontdekking der natuur’ en de Atheense scholen, de Alexandrijnse en Arabische wetenschap, de Copernicaanse revolutie en de ontdekkingsreizen, alchemie en astrologie, de mechanisering van het wereldbeeld en het ontstaan van een experimentele traditie, Galilei en Newton, universiteiten en genootschappen, classificatie van planten en dieren, de chemische revolutie en het ontstaan van de geologie, Darwin en Einstein, Watson en Crick, Tinbergen en De Waal.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Literatuur

Rooster

Jaar 2
4e semester

Rooster Natuurkunde
Rooster Sterrenkunde

Tentamen

Tentamenrooster

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.dr. F.H. (Frans) Lunteren, van

Talen