Relativistische Elektrodynamica

Vakbeschrijving Relativistische Elektrodynamica
Collegejaar: 2012-2013
Studiegidsnummer:
Docent(en):
  • Prof.dr. G. Nienhuis
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 3
Niveau: 300
Periode: Semester 2
  • Wel Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Omschrijving

Impuls van het elektromagnetische veld. Speciale relativiteitstheorie: relativiteitsbeginsel; Lorentztransformatie; relativistische dynamica; de transformatie van het elektromagnetische veld.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Literatuur

Introduction to Electrodynamics D.J. Griffiths, Prentice Hall, derde druk,1999 (eerdere drukken zijn toegestaan); ISBN 0-13-481367-7.

Rooster

Jaar 2
Voorjaarssemester (semester 4), aansluitend aan Klassieke Elektrodynamica

Rooster Natuurkunde
Rooster Sterrenkunde

Tentamen

Naast het hoorcollege is er een werkcollege, en het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Zie ook het Tentamenrooster.

Voorkennis

Eerste drie semesters opleiding natuurkunde plus Klassieke Elektrodynamica

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.dr. G. Nienhuis (Gerard)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).

Talen