Lineaire Algebra 1

Vakbeschrijving Lineaire Algebra 1
Collegejaar: 2013-2014
Studiegidsnummer: VW1LIN
Docent(en):
 • Prof.dr. P. Stevenhagen
 • Dr. J. de Groot (TUD)
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 6
Niveau: 100
Periode: Semester 1
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
57:00 uur
 • Wel Keuzevak
 • Wel Contractonderwijs
 • Geen Exchange
 • Geen Study Abroad
 • Geen Avondonderwijs
 • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
 • Geen Honours Class

In dit college worden de grondbegrippen van de lineaire algebra behandeld. We besteden aandacht aan zowel een aantal abstracte begrippen en structuren uit de lineaire algebra, als ook aan de bijbehorende rekenvaardigheden en een aantal toepassingen.

De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

 1. Vectoren: optelling, scalaire vermenigvuldiging, inwendig en uitwendig product.


  1. Oplossen van stelsels lineaire vergelijkingen d.m.v. Gauss-eliminatie.
  2. Matrices en determinanten.
  3. Vectormeetkunde in Rn.
  4. Algemene vectorruimten, lineaire deelruimten, lineaire afbeeldingen, basistransformaties.
  5. Eigenwaarden en eigenvectoren, diagonalisatie.
  6. Orthogonale stelsels, orthogonale projecties.

Werkvorm
Hoor- en werkcollege
Verplichte literatuur
In Leiden wordt onder andere het dictaat Linear Algebra I van Ronald van Luijk en Michael Stoll (te koop via administratie MI) gebruikt.
Tentaminering
Toets (20%), huiswerk (20%), schriftelijk eindtentamen (60%)
Vakcode TUD
TW1030

Links

website

Talen