Project Ecologie, Biodiversiteit en Natuurbehoud

Vakbeschrijving Project Ecologie, Biodiversiteit en Natuurbehoud
Collegejaar: 2013-2014
Studiegidsnummer: 40216EB10
Docent(en):
  • M.J.D. Hooykaas MSc
  • Dr. T.J. de Jong
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Ja
EC: 3
Niveau: 200
Periode: Semester 2
Onderwijstijd in uren
(excl. zelfstudie):
80:00 uur
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coördinator: M.J.D. Hooykaas Msc
Email: m.j.d.hooykaas@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Groepsgewijs doen studenten een mini-onderzoek. Studenten werken een vraagstelling uit, verzamelen gegevens, doen statistiek, maken een Powerpoint en geven een presentatie op een symposium dat het eerste jaar afsluit. Zo krijgen studenten tevens een breed overzicht over biologisch onderzoek in Leiden.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Studenten introduceren in biologisch onderzoek. De nadruk ligt op een heldere vraagstelling, gegevens die de vraag ook beantwoorden en op de toepassing van statistiek. Studenten maken kennis met projectmatig werken.

Eindtermen:
Student kan een onderzoek zo opzetten dat de resultaten ook statistisch te toetsen zijn. Daarnaast kan de student de resultaten verwerken tot een heldere presentatie.

Rooster

Zie rooster BLOK 6

Onderwijsvorm

Elk onderwerp wordt inhoudelijk begeleid door een onderzoeker van Biologie. Er is een statistisch spreekuur.

Toetsing

Individuele beoordeling op basis van inzet en eindresultaat.

Blackboard

Onderwerpen en achtergrondmateriaal staan op Blackboard.

Literatuur

Gebruik van Holmes, Moody & Dine Research methods for the biosciences. Oxford UP. 2e editie.

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Talen