Inleiding statistiek

Vakbeschrijving Inleiding statistiek
Collegejaar: 2013-2014
Studiegidsnummer: VW2KS2
Docent(en):
  • Prof.dr. R.D. Gill
Voertaal: Nederlands
Blackboard: Onbekend
EC: 6
Niveau: 200
Periode: Semester 1 / 2
  • Geen Keuzevak
  • Geen Contractonderwijs
  • Geen Exchange
  • Geen Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Geen A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Dit vak geeft een inleiding in de mathematische statistiek. Het schatten van kansverdelingen en het toetsen van hypotheses staan centraal. Ook wordt aandacht besteed aan het lineaire model.

Werkvorm
Hoorcollege, werkcollege en computerpracticum
Voorkennis
Inleiding Kansrekening
Verplichte literaruur
Mathematical Statistics and Data Analysis. John A. Rice, Duxburg press (3de ed. 2007)
Vakcode TUD
TW2080
Tentaminering
Schriftelijk tentamen plus opdrachten

Links
Website
Blackboard UL

Talen