Surface Physics

Vakbeschrijving Surface Physics
Collegejaar: 2013-2014
Studiegidsnummer:
Docent(en):
  • Prof.dr. J.W.M. Frenken
Voertaal: Engels
Blackboard: Onbekend
EC: 6
Niveau: 500
Periode: Semester 2
  • Wel Keuzevak
  • Wel Contractonderwijs
  • Wel Exchange
  • Wel Study Abroad
  • Geen Avondonderwijs
  • Wel A-la-Carte en Aanschuifonderwijs
  • Geen Honours Class

Schedule
Physics Schedule

Talen